Dutch Relief Alliance

Samenwerken aan humanitaire hulp

Sneller en effectiever reageren op rampen en crises waar ook ter wereld. Dat beoogt de Dutch Relief Alliance (DRA); een samenwerkingsverband van 15 Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. SOS Kinderdorpen heeft zich eind 2017 aangesloten bij de DRA.

In de afgelopen jaren is het aantal humanitaire rampen in de wereld sterk toegenomen. Hierdoor ligt een grotere last op de schouders van hulporganisaties. De complexiteit en langdurigheid van gewapende conflicten en natuurrampen maken het werk van hulpverleners er niet makkelijker op. Goede samenwerking en coördinatie tussen de verschillende organisaties is van belang om adequate humanitaire hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.

Noodhulp Dutch Relief Alliance Moeder en Kind close up

Doel

Het doel van de alliantie is urgente humanitaire hulp te bieden en op een snelle, relevante, effectieve en efficiënte manier te reageren op grote internationale crises. De aangesloten organisaties geven hier invulling aan via:

  • bijdragen aan levensreddende en -ondersteunende humanitaire hulp bij voortdurende crises;
  • bijdragen aan het snel bieden van levensreddende hulp bij acute crises;
  • het verbeteren van de samenwerking tussen de leden om de effectiviteit van interventies te vergroten;
  • de aanpak van terugkerende knelpunten in de praktijk van de noodhulpverlening via innovatie en onderzoek;
  • het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan noodhulpacties bij het Nederlandse publiek, het parlement en opiniemakers;
  • een actief pleidooi voor meer humanitaire fondsen.

Leden

De DRA bestaat naast SOS Kinderdorpen uit: CARE Nederland; Cordaid; Dorcas; ICCO Cooperation; Oxfam Novib; Plan Nederland; Red een Kind; Save the Children; Stichting Vluchteling; Tear; Terre des Hommes; War Child; World Vision; ZOA. De noodhulpacties zijn in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.