Onderwijs en jeugdwerk- gelegenheid

Onderwijs opent de deur naar de toekomst: scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. SOS Kinderdorpen onderstreept het recht op onderwijs voor elk kind, door het toegankelijk maken van onderwijs voor alle kinderen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit op bestaande publieke scholen in samenwerking met de autoriteiten en lokale dienstverleners.

We zetten ons daarnaast actief in voor jongeren die uit de familiegerichte zorg of kwetsbare families komen. Door ze de kans te geven relevante en praktische ervaring en kennis op te doen en hun persoonlijke vaardigheden te versterken. Zo maken ze meer kans op de arbeidsmarkt en daarmee op een zelfredzame toekomst.


  • In 2019 hebben we vanuit Nederland bijgedragen aan 9 onderwijs en jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s.
    • Binnen het onderwijsprogramma hebben 2.000 kinderen kwaliteitsonderwijs ontvangen.
    • 3.900 jongeren hebben relevante en praktische kennis en vaardigheden opgedaan en/of zijn gesteund bij het vinden van een fatsoenlijke baan of het starten van hun eigen bedrijfje.

Jeugdwerkgelegenheid

Wereldwijd zijn meer dan 64 miljoen jongeren officieel werkeloos, nog veel meer zijn er niet geregistreerd. Daarnaast leven ruim 145 miljoen werkende jongeren in armoede: ze verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zelfstandig worden, een opleiding volgen en een fatsoenlijke baan vinden: het is voor elke jongere wereldwijd een uitdaging. Maar voor jongeren uit kwetsbare families of die de ouderlijke zorg zijn verloren is het extra uitdagend. SOS Kinderdorpen zet zich actief voor hen in, zodat zij dezelfde kansen hebben op het opdoen van relevante kennis en ervaring en het vinden van een baan. Lees meer over wat we doen voor jongeren.

Onze jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s:

Guinee-Bissau jeugdwerkgelegenheidsprogramma Sangue Novo Maimuna achter haar naaimachine

Elke dag naar school

Kinderen uit onze familieversterkende programma’s ondersteunen we indien nodig met schoolgeld, uniformen en materialen, zodat ze elke dag naar school kunnen. Tegelijkertijd bekijken we met hun ouders hoe er meer geld kan binnen komen en maken daar concrete afspraken over, zodat ze in de toekomst zelf het schoolgeld kunnen betalen. Ook benadrukken we in gemeenschappen waar we actief zijn de noodzaak van onderwijs voor iedereen.

Zo zorgen wij voor onderwijs voor kwetsbare kinderen
Kinderen op school in Afrika - SOS Kinderdorpen

Help een familie overleven

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.