Kind & veiligheid

Kinderen samen start je actie, Goede doelen actie, Zuid Afrika, SOS Kinderdorpen

Het belang van kinderen staat bij ons voorop. Altijd. Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom zetten wij ons met hart en ziel in om hen uit onveilige situaties te halen en liefdevol te laten opgroeien in een veilige familiesituatie. Dat is het hart van ons werk. Wij doen er alles aan om kinderen in onze zorg, maar waar mogelijk, ook daarbuiten, te beschermen tegen verwaarlozing, seksueel misbruik, fysiek en psychologisch geweld. Ons beleid is er actief op gericht om eventuele misstanden te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Leidraad hierin is onze SOS Child Protection Policy. Download deze hier:

Child Protection Policy

SOS Kinderdorpen heeft in 2008 een Child Protection Policy vastgesteld, die door al onze 118 SOS organisaties die in 136 landen en gebieden actief zijn, wordt toegepast. Dit beleid richt zich op vier sleutelgebieden:

 • Bewustzijn – het creëren van een open en toegankelijke cultuur waarin kinderen, jongeren en medewerkers – ongeacht achtergrond, cultuur, geloof, sekse en lichamelijke – of geestelijke gesteldheid hun mening en gevoelend zonder angst of schaamte kunnen uiten.
 • Preventie – We leren kinderen wat hun rechten zijn en maken ze bewust van gedrag dat hen geweld aandoet en we trainen alle medewerkers in het herkennen van signalen, hoe te voorkomen dat misstanden zich voordoen. 
 • Rapporteren – Alle medewerkers zijn verplicht om melding te maken van incidenten of problemen. We bieden simpele, veilige en toegankelijke kanalen om child safeguarding incidenten te melden.
 • Reageren – We reageren met grote zorg op elke melding en verdenking. Beslissingen en acties worden gebaseerd adequate informatie waarbij de luisteren naar alle betrokkenen. 

Melding maken

Met de vaststelling van de Child Protection Policy, stimuleren we actief kinderen, SOS medewerkers, medewerkers van partners en mensen uit de gemeenschap, om gebruik te maken van één van onderstaande mogelijkheden om melding te maken van mogelijke onrechtmatigheden:

 • Elk SOS programma heeft een aangewezen child safeguarding vertrouwenspersoon.
 • Elke nationale organisatie heeft een child safeguarding team, waar je je tot kan wenden. 
 • Er zijn kindvriendelijke ‘klachtenboxen’ op locaties waar we actief zijn. Hierin kunnen meldingen anoniem in gepost worden
 • Sinds 2017 is er een klokkenluiderskanaal op onze internationale website waar kinderen en betrokkenen anoniem en veilig melding kunnen maken van eventuele misstanden. 
 • Internationaal kun je je bezorgdheid ook uiten via: childprotection@sos-kd.org. 

Vrijwilligersbeleid

Je kunt via SOS Kinderdorpen Nederland niet in het buitenland werken. Wij zenden geen mensen uit naar projecten en hebben daarom geen betaalde vacatures, stages of vrijwilligerswerk in het buitenland.

Ons beleid is dat kinderen worden verzorgd en opgevoed door mensen met dezelfde culturele achtergrond. De kinderen waarmee SOS Kinderdorpen in haar programma’s werkt zijn kwetsbaar en tijdelijke of telkens wisselende verzorgers/ vrijwilligers dragen bij aan een verstoorde hechting en onderbreken de dagelijkse routine. Daarom geven wij er de voorkeur aan dat mensen die voor ons werken dit voor langere tijd doen. Zo krijgen kinderen een stabiele, veilige leefomgeving en hoeven ze niet steeds aan nieuwe mensen te wennen. Wij vinden het belangrijk dat lokale mensen kunnen werken in de SOS programma’s, omdat dit de werkgelegenheid en betrokkenheid ter plaatse stimuleert. Het zijn de nationale SOS Children’s Villages Associations die het werk van SOS Kinderdorpen in hun eigen land coördineren.

Integriteitsbeleid

SOS Kinderdorpen stelt in al zijn activiteiten hoge eisen ten aanzien van verantwoording, openheid, fatsoen en integriteit. Om deel uit te mogen maken van de wereldwijde federatie SOS Children’s Villages International, dient elk nationaal kantoor zich te houden aan de volgende richtlijnen:

 • ‘Good Management and Accountability Quality Standards – de richtlijnen m.b.t. planning, monitoring, verslaggeving en communicatie, antifraude en corruptie en bescherming van gegevens en activa. 
 • Anti-fraud and anti-corruption guideline – aanvullende richtlijnen voor aanpakken van fraude en corruptie.
 • Code of Conduct. 

Code of Conduct

Naast uitgebreide training en screening moet elk van onze medewerkers de Code of Conduct (gedragscode) ondertekenen. Wanneer SOS medewerkers zich niet houden aan ons beleid en onze belofte voor het beschermen en verzorgen van kinderen, hanteren we een strikte aanpak: bij iedere verdenking van misstanden wordt de desbetreffende medewerker gedurende het gehele (politie- en justitie-) onderzoek geschorst. Bij bewezen schuld volgt direct ontslag en eventueel rechtsvervolging. 

Integriteitssysteem 

Daarnaast heeft SOS Kinderdorpen de handen ineen geslagen met de goede doelensectoren en een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld. Die in het leven is geroepen om misstanden te voorkomen en verbeteringen door te voeren rondom preventie, signalering, handhaving en verantwoording van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector. 

Transparantie

SOS Kinderdorpen stelt in al zijn activiteiten hoge eisen ten aanzien van openheid transparantie, fatsoen en integriteit. Bewezen incidenten zullen daarom altijd worden vermeld in het jaarverslag. Dat geldt allereerst binnen onze wereldwijde programma’s, maar ook richting onze donateurs en partners. SOS Kinderdorpen rapporteert om die reden als internationale organisatie over mogelijke incidenten op het gebied van child safeguarding. We doen dat in het Child Safeguarding annual report (www.sos-childrensvillages.org/safeguard-children). Hierin communiceren we op transparante wijze, maar blijven altijd discreet om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen.  

Keeping Children Safe- certificaat

We werken voortdurend aan een veilige omgeving voor de kinderen en jongeren in onze programma’s. Want als het aankomt op veiligheid, kan en moet het altijd beter. Daarom scherpen wij bestaande procedures continu aan. Bovendien werken we samen met de organisatie ‘Keeping Children Safe’. Deze organisatie is gespecialiseerd in onderzoek rondom en het voorkomen van uitbuiting, mishandeling en het schenden van de rechten van het kind. SOS Kinderdorpen heeft van de Keeping Children Safe alliantie de Level 1 certificatie toegekend gekregen. SOS Kinderdorpen is een van de vier internationale organisaties met zo’n certificaat.

Help een familie overleven

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.