Noodhulp

Taman-family, Nepal, SOS Kinderdorpen

Miljoenen kinderen wereldwijd leefden in 2019 hun dagelijks leven in een crisissituatie. Beroofd van hun rechten op veiligheid, bescherming, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en het simpele recht om te spelen en kind te kunnen zijn. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn kinderen het meest kwetsbaar en hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Met onze infrastructuur, samenwerking met lokale partners en jarenlange ervaring kunnen wij -in de omgeving van onze faciliteiten- op effectieve wijze noodhulpprogramma’s opzetten om snel en efficiënt hulp te bieden aan kinderen en families.

Onze noodhulpprogramma’s richten zich op de zorg en bescherming van kinderen. Dit doen we op verschillende manieren en in samenwerking met (lokale) organisaties en betreffende overheden. Lees meer over de geboden zorg aan en bescherming van kinderen.

Omdat we noodhulp bieden in de landen waar we al actief zijn, is en blijft SOS ook na de crisissituatie actief in het getroffen gebied. We dragen bij aan de wederopbouw en structurele oplossingen. Steunen families om weer op eigen benen te kunnen staan en zo in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.


  • In 2019 hebben we vanuit Nederland bijgedragen aan 7 noodhulpprogramma’s, waarmee we 83.650 kinderen, jongeren en ouders hebben gesteund.
  • Wereldwijd is SOS Children’s Villages in 2019 actief geweest in 31 noodhulpprogramma’s, waarmee in totaal 209.800 mensen zijn gesteund.

Dutch Relief Alliance

Sinds eind 2017 is SOS Kinderdorpen aangesloten bij de Dutch Relief Alliance (DRA). Deze alliantie van 15 Nederlandse hulporganisaties, in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft als doel sneller, efficiënter en effectiever te reageren op grote internationale rampen en crises. Lees meer over de DRA.

We zijn actief in volgende DRA-programma’s, dan wel hebben met succes bijgedragen aan/ de leiding gehad in

 

Dutch Relief Alliance - Noodhulpprogramma Familievriendelijke ruimte van SOS Kinderdorpen

Hulp in noodsituaties

In crisissituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Daarom kiezen we ervoor om tijdens een noodsituatie kinderen en hun families centraal te stellen in onze hulp.

Van de 25,9 miljoen vluchtelingen wereldwijd is meer dan de helft jonger dan 18 jaar: ruim 13 miljoen kinderen.

Help getroffen kinderen en families direct!
Kindvluchteling op de grens van Macedonië en Griekenland

Noodhulp vergroot overlevingskans

Na een ramp telt ieder uur. Omdat SOS Kinderdorpen in 136 landen en gebieden werkt, hebben we in deze landen de ervaring en het netwerk om snel in actie te komen. Vanuit onze bestaande faciliteiten zetten we noodhulpprogramma’s op. Voorbeelden van onze hulp in noodsituaties:

Directe noodhulp:

  • zorgen voor (psychische) begeleiding van kinderen en hun families
  • realiseren van familiehereniging
  • verstrekken van drinkwater en voeding
  • bieden van medische zorg
  • verlenen van onderdak

Hulp op lange termijn:

  • We ondersteunen bij het herstel van huizen, scholen en sanitaire voorzieningen.
  • Met onze kostwinningsprogramma’s helpen wij families bij de wederopbouw. Want werk en inkomen is essentieel.
  • Onze focus ligt altijd op het kind: het verzorgen van psychosociale hulp voor traumaverwerking, het bieden van onderwijs, familiehereniging, het zorgen voor kinderen die er alleen voor zijn komen te staan.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.