Simba Familiezorg

Elk kind heeft recht om op te groeien in een liefdevolle, veilige omgeving. Ook in Nederland. Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, valt er nog een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis.

Ukraine_ERP Starobilsk_Katerina Ilievska129

Samen plaatsen

Onze internationale programma’s, waarmee we ook actief zijn in 30 Europese landen, laten zien dat het anders kan. In alle programma’s van SOS Kinderdorpen is het samen plaatsen van broertjes en zusjes en het versterken van kwetsbare families een belangrijk uitgangspunt. Deze expertise zetten we in door kennis te delen met Nederlandse jeugdhulporganisaties en samen te werken aan het ondersteunen van gezinnen.

Lees meer over Simba Familiezorg

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

De methodiek

De methodiek die Simba Familiezorg gebruikt bij de begeleiding van gezinnen is gericht op het voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen. Twee pijlers daarbij zijn:

  • We voorkomen langdurige zorg door kinderen en ouders intensief te ondersteunen, en daarbij ook mensen uit hun netwerk te betrekken.
  • Broertjes en zusjes uit één gezin blijven bij elkaar in de periode waarin ze niet bij hun ouders wonen; ze worden tijdelijk opgevangen in een pleeggezin of gezinshuis.

Lees meer over Simba Familiezorg

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Lobby

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra-indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes in de Nederlandse Jeugdwet wordt verankerd. We maken ons ook hard voor implementatie van dit recht in de praktijk. Om dit doel te bereiken, voeren we een gezamenlijke lobby van september 2017 tot juli 2022.

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Samenwerking tussen sterke partners

Dankzij financiële steun van onze partner de Nationale Postcode Loterij zijn wij in 2018 in Nederland gestart met Simba Familiezorg en de campagne met Defence for Children. Lees er meer over op de website van Simba Familiezorg.

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.